CASA43(9-12月)報名日籌號抽籤流程

各位會員,如果有興趣報名我哋9-12月活動,就記得要留意啦!

我哋因應疫情原因,由今期報名日開始,將會以「先登記、後查詢、再報名」的流程去進行報名。所以各位家長要留意網上登記的時間(2020年7月28日10:00至8月4日22:00)!
#先登記後查詢再報名
#以「家庭籌」的形式登記,即登記其中一位家庭成員即可
#報名日係8月9日
#活動內容將於稍後公佈
#記得緊貼我哋專頁的發佈啦
CASA43(9-12月)報名日抽籤流程-01